Skip to main content

Over Buro240a

Volgens de Nederlandse wet (artikel 240a WvS) mag je geen audiovisuele productie verspreiden aan kinderen die jonger zijn dan de leeftijdsclassificatie van het product. Buro240a helpt het personeel van winkels, bioscopen, bibliotheken en gamehallen bij de naleving van de wet met voorlichting en trainingen. Door middel van de e-learning wordt het personeel getraind om deze wet op de juiste wijze toe te passen. Wanneer de e-learning met succes doorlopen is ontvangt men een certificaat.

Buro240a valt onder het NICAM, het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media. Naast dat het NICAM Buro240a faciliteert is het ook de organisatie achter Kijkwijzer en PEGI.

Voor meer informatie over NICAM, ga naar www.nicam.nl

Wanneer is verkoop, uitleen en verhuur van films en games strafbaar?

Films en games zijn erg leuk, maar je mag niet alle films en games aan kinderen verkopen, vertonen of verhuren. Dit kan namelijk strafbaar zijn. Of dat zo is, hangt af van het leeftijdspictogram op de film of game en van de leeftijd van het kind; de leeftijd van het kind mag niet lager zijn dan die op het pictogram. Dat staat in artikel 240a van het Wetboek van Strafrecht. Het is dus strafbaar om een film of game met het leeftijdspictogram ‘16’ of ‘18’ te verkopen, te vertonen of te verhuren aan iemand van 15. Het is ook strafbaar om een film of game met het pictogram ‘12’ mee te geven aan een kind van 11.

De classificatie systemen

De leeftijdsclassificaties van mediaproducten worden bepaald door Kijkwijzer voor video en door PEGI voor games. Meer informatie over Kijkwijzer en PEGI vind je hier: 

Uitvoering

Je mag geen film of game verkopen, verhuren, vertonen, uitlenen of weggeven aan personen die jonger zijn dan de leeftijdsaanduiding op het product.

Wat te doen bij een kassa of balie?
  • Bij films of games met 16 of 18: vraag jongeren altijd naar hun ID.
  • Je mag geen film of game met een 16 of 18 classificatie verkopen, verhuren, vertonen, uitlenen of weggeven aan personen jonger dan 16 jaar.
  • Bij films of games met een 14 classificatie: iedereen die er jonger uitziet dan 14 jaar, vraag je voor de zekerheid naar de leeftijd. Als het antwoord 14 jaar of ouder is dan kun je het product meegeven. Als de persoon jonger is dan 14, dan mag je het product niet meegeven.
  • Bij films of games met 12: iedereen die er jonger uitziet dan 12 jaar, vraag je voor de zekerheid naar de leeftijd. Als het antwoord 12 jaar of ouder is dan kun je het product meegeven. Als de persoon jonger is dan 12, dan mag je het product niet meegeven.
  • Als een jongere samen met een ouder is, dan kun je de ouder wijzen op de classificatie. Indien ze akkoord gaan, is er geen probleem.
  • Als je een consument niet kan toelaten of een product niet kan meegeven, wijs hem/haar dan op artikel 240a van het Wetboek van Strafrecht en zeg dat je strafbaar bent als je het product meegeeft.
Wat te doen in bioscopen?

Bij films met een 16 jaar of 18 jaar classificatie:

  • Geen 16, geen toegang. Ook niet onder begeleiding van een van de ouders of volwassene.
  • Bij films met andere classificaties (6, 9, 12 of 14 jaar): Kinderen jonger dan de leeftijdsclassificatie mogen niet worden toegelaten zonder begeleiding van een volwassene. Iemand van 13 mag dus niet naar een film met de 14 jaar classificatie als er géén volwassene bij is. Zijn de kinderen jonger dan de leeftijdsclassificatie, maar worden ze begeleid door een volwassene? Dan mogen ze worden toegelaten. Het bioscooppersoneel wijst de consument wel op de classificatie.
Wat te doen bij klachten?

Wanneer een bezoeker of klant een klacht heeft over een classificatie van een film, dvd of game, dan kunnen zij contact opnemen met Kijkwijzer via: www.kijkwijzer.nl/klachten.

Heb je nog een vraag?

We horen graag van je