Skip to main content

Privacy verklaring

Cookie

Onze website gebruikt een tweetal cookies. Een cookie is een klein eenvoudig tekstbestand  dat tijdens uw bezoek aan onze website op uw computer wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen.  Wij maken gebruik van een cookie van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website. Dit doen we om onze website en dienstverlening te verbeteren.  Klik hier voor meer informatie over Google Analytics. Daarnaast gebruiken wij een zogenaamde sessie id cookie. Deze sessie-cookie is noodzakelijk voor het gebruik van de site en wordt automatisch verwijderd zodra u uw bezoek aan onze website afsluit.  

Privacy

Het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM) is de verantwoordelijke instantie voor het Kijkwijzer en PEGI classificatiesysteem. NICAM behandelt uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt en verwerkt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent bijvoorbeeld dat als u op één of meerdere van onze websites (www.nicam.nl, www.kijkwijzer.nl, www.buro240a.nl) uw persoonsgegevens heeft achtergelaten om bijvoorbeeld een klacht in te dienen of een vraag te stellen, deze gegevens worden gebruikt om uw klacht of vraag te behandelen. In dit privacystatement wordt met het begrip persoonsgegevens alle informatie bedoeld waarmee een persoon direct of indirect geïdentificeerd kan worden.

Wanneer u besluit geen persoonsgegevens te vermelden, kunnen wij uw klacht of vraag via het formulier op de website niet in behandeling nemen, omdat wij u geen reactie kunnen sturen. In dat geval raden wij u aan telefonisch contact met ons op te nemen: 035 6460860. Voor het indienen van een klacht dient u zich in alle gevallen te identificeren.

Welke persoonsgegevens verwerken wij, voor welke doeleinden en hoe lang bewaren wij ze?

Consumenten met een klacht

Gegevens

Voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon.

Doel

We gebruiken deze gegevens om de klacht in behandeling te kunnen nemen en contact op te nemen en te onderhouden over de behandeling van de klacht. Daarnaast gebruiken wij de gegevens voor analyses van klachtbehandeling.

Bewaartermijn

Maximaal 5 jaar nadat uw vraag of klacht is beantwoord, of wanneer uw verzoek is afgehandeld, worden de gegevens automatisch verwijderd. We bewaren uw gegevens voor het verbeteren van onze dienstverlening dan wel onderzoeksdoeleinden.


Consumenten met een vraag

Gegevens

Voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon.

Doel

We gebruiken deze gegevens om contact op te nemen met de consument over de beantwoording van de vraag. Daarnaast gebruiken wij de gegevens voor analysedoeleinden.

Bewaartermijn

Maximaal 5 jaar nadat uw vraag of klacht is beantwoord, of wanneer uw verzoek is afgehandeld, worden de gegevens automatisch verwijderd. We bewaren uw gegevens voor het verbeteren van onze dienstverlening dan wel onderzoeksdoeleinden.


Sollicitanten

Gegevens

Voor- en achternaam, adres, woonplaats, e-mail adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, eventuele andere gegevens die blijken uit het cv en/of de sollicitatiebrief (zoals kwalificaties, werkervaring en opleiding) en eventuele aantekening tijdens een sollicitatiegesprek.

Doel

We gebruiken deze gegevens om:

 • Contact op te nemen en te onderhouden met de sollicitant;
 • In te schatten welke sollicitant een geschikte kandidaat is om bij NICAM te komen 

Bewaartermijn

Gegevens van sollicitanten worden direct verwijderd na het vervullen van de desbetreffende functie, tenzij expliciet toestemming voor langere bewaring van de betrokkene(n) verkregen is.


Contactpersonen bij aangesloten organisaties

Gegevens

Voor- en achternaam, e-mailadres, functie / rol, bedrijfsnaam en telefoonnummer van de contactpersoon.

Doel

We gebruiken deze gegevens om:

 • Onze aangesloten partijen op de juiste manier te benaderen in correspondentie;
 • Contact op te nemen en te onderhouden met onze aangesloten partijen;
 • Nieuwsbrieven te versturen.

Bewaartermijn

Maximaal 5 jaar nadat het lidmaatschap van de aangesloten organisatie bij NICAM is geëindigd. We bewaren uw gegevens voor het verbeteren van onze dienstverlening dan wel onderzoeksdoeleinden.


Cursisten die een training inzake Buro240a volgen

Gegevens

Voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer (optioneel), bedrijfsnaam.

Doel

We gebruiken deze gegevens om:

 • Onze cursisten op de juiste manier te benaderen in correspondentie;
 • Contact op te nemen over de cursus en de uitslag van het examen;
 • Het certificaat toe te sturen.

Bewaartermijn

Maximaal 13 maanden nadat de cursus inzake Buro240a is afgerond. Wij bewaren uw gegevens voor het verbeteren van onze dienstverlening dan wel onderzoeksdoeleinden.


Overige gegevens

Wij bewaren overige persoonsgegevens alleen zolang deze noodzakelijk zijn voor de doeleinden. Deze persoonsgegevens verwijderen wij zodra ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze verwerken.


Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt NICAM persoonsgegevens?

 • Uitvoering van de aansluitovereenkomst: sommige gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst met onze aangesloten partijen uit te voeren; zoals contact- en factuurgegevens.
 • Wettelijke verplichting: Wij zijn verplicht om een aantal gegevens in onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst.
 • Gerechtvaardigd belang: Voor het verwerken van overige gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld voor persoonsgegevens via het contact- of klachtenformulier, verwerken van de gegevens van sollicitanten en cursisten en het toezenden van het certificaat aan cursisten van Buro240a.

Beveiliging van persoonsgegevens

NICAM hecht veel waarde aan een goede beveiliging van persoonsgegevens. NICAM heeft dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo hebben al onze medewerkers hun draagbare apparaten vergrendeld met een wachtwoord. Daarnaast hebben onze medewerkers alleen toegang tot persoonsgegevens op een need-to-know basis. Wij proberen daarnaast zo min mogelijk papier te gebruiken en de persoonsgegevens zo veel mogelijk digitaal beveiligd op te slaan.

Delen van persoonsgegevens

NICAM maakt gebruik van derde dienstverleners voor e-mailbeheer- en communicatie, gegevensopslag, facturatie, boekhouding, versturen van nieuwsbrieven, CRM, het faciliteren van het classificatiesysteem en de cursussen inzake Buro240a. NICAM verstrekt alleen de persoonsgegevens aan derde dienstverleners welke voor hen noodzakelijk zijn om de diensten uit te voeren die zij aan ons verlenen. Deze derde dienstverleners zijn (sub) verwerkers in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere relevante privacywetgeving.

Rechten 

De betrokkenen van wie NICAM persoonsgegevens verzameld hebben het recht om:

 • NICAM te verzoeken om gegevens te corrigeren of te updaten;
 • NICAM te verzoeken om gegevens uit ons gegevensbestand te verwijderen;
 • NICAM te verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens die NICAM verwerkt heeft.
 • NICAM verzoeken om de toestemming voor het verwerken van de gegevens in te trekken. Dit heeft geen invloed op de geldigheid van de verwerkingen vóór het moment dat de toestemming is ingetrokken;
 • Bij NICAM bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens;
 • Een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien betrokkene denkt dat NICAM de gegevens onrechtmatig verwerkt.

Contactgegevens

Heeft u een klacht of vragen over uw persoonlijke gegevens of is bovenstaande niet duidelijk voor u? Dan horen wij dat graag van u. Via info@nicam.nl of via 035640860.

Het NICAM streeft er naar binnen 1 maand schriftelijk op het verzoek te reageren via het opgegeven e-mailadres of telefoonnummer. Klachten kunnen ook direct indienen bij de Autoriteit Persoons Gegevens.